JULY 7 - 16, 2017

Juillet 7 - 16, 2017

India

Players

Mahanad Kishan

Raj Sunil

Kumar Deepak

Hitesh Kumar

Puthiya Palam Ajmal

Rajan Vineeth

Dave Pravin Kumar

Chaurasiya Subodh Kumar

Goyal Sahil

Sangwan Chirag

Sehgal Harmisrat Singh

Datta Dhruv

Mangala Jagadeesh

Sharma Summet

Ambulkar Piyush Ravi

Hemant Mohite

Management

Sikandar Kuril
Head Coach

Mahadik Chetan
Coach

Sahoo Pradeep
Coach

L.R. Maurya
Manager

Anaokar Pravin
Team Leader